Planer på att köpa en elbil – ordna med laddningen hemma

 

Att ladda elbilen hemma är den enklaste och flexiblaste lösningen för många. Dessutom blir det i långa loppet den billigaste lösningen, i synnerhet om du har timpris på elen och kan ladda nattetid. Innan du väljer att installera en laddstolpe hemma finns emellertid några viktiga saker att tänka på.

Först och främst måste du kontrollera att din elanläggning är har tillräcklig effekt för att kunna ladda bilen. En vanlig elbil med en enkel laddare kräver en kontinuerlig effekt kring 3-4 kW. En elbil med en snabbladdande stolpe kan kräva upp till 22 kW. Om din anläggning inte är dimensionerad för det effektuttaget måste du öka din effektbegränsning, vilket kan kräva en ny elinstallation.

När du ska installera en laddstolpe är det också viktigt att tänka på säkerheten. Laddstolpen måste vara korrekt installerad av en auktoriserad elektriker, annars finns risk för brand, kortslutning och andra problem.

Det är också viktigt att välja en väderbeständig laddstolpe, samt att se till att den installeras på en säker plats. Väljer du en lösning från en välrenommerad firma får du ofta hjälp med detta.