Fastigheter och arkitektur

 

När man allmänt talar om arkitektur så är det oftast fastigheter man talar om men begreppet är mycket större än så och till detta räknas egentligen allt skapande från konst till byggnader och konstruktioner så som broar, akvedukter och tunnlar med mera. Till begreppet räknas också design av hela städer, parker och landskap. Gillar man arkitektur så är således området väldigt brett men gemensamt för alla dess punkter är att det är något som är skapat av människan. En park kan anses vara anlagd med arkitektur men däremot så anses en skog inte vara det eftersom att den växer helt vilt utan större ingrepp av människan.Det intressanta med arkitektur och byggnader är att det i många fall kan säga något om vår historia. Några av världens äldsta byggnader finns i dagens Grekland, som exempel kan nämnas Parthenon i Aten. Detta är ett tempel som byggdes mellan åren 433-447 före Kristus. Templet uppfördes som en hyllning till gudinnan Pallas Athena för hennes skydd av landet under det persiska kriget. På denna tid gillade man att bygga stor pampiga byggnader i sten, karaktäristiskt för denna tid är de runda och tjocka stenpelarna som ofta sattes runt byggnaden. Tack vare att man sågade och mejslade ut stenblock till byggnaden så har detta inneburit att många av dessa byggnader lyckats stå kvar än idag trots 1000-tals år av väder och vind.Idag när det byggs så ska det gå snabbt och vara billigt. Därför använder vi idag billiga produkter så som trä och betong och även om många designers lägger ner mycket tid på att skapa byggnader som har en spännande arkitektur så kommer knappast dagens fastigheter stå kvar som en öppen historiebok om 1000-tals år så som tidigare generationers fastigheter gör idag.