Att vara uppmärksam på under renoveringen

 

Det finns mycket att tänka på under ett renoveringsprojekt. Men utanför själva renoveringen finns det också saker som du kommer vilja hålla uppsikt över som du förändrar och förbättrar ditt hem. Här följer några av dessa.

Titta efter fuktskador

Vi renovering av kök eller våtutrymmen bör du alltid vara speciellt noga med att leta efter potentiella fuktskador. Antalet vattenskador varje år uppskattas vara omkring 100 000. Och medan de underliggande orsakerna kan vara lite olika betyder det fortfarande att vem som helst kan drabbas. När fuktskador blir synliga i ett rum har det ofta gått rätt långt. Men vid renoveringar kan du ibland ha möjligheten att identifiera dessa innan de blir ett stort och väldigt dyrt problem som måste lösas.

Är allt rakt?

Ett problem du nog kan stöta på om du renoverar ett något äldre hus är att väggar, tak och golv inte är helt raka. Och beroende på vilken typ av renovering du håller på med kan det ställa till en hel del besvär om du inte är medveten om problemet. Har du dock koll på detta kan du jobba för att räta ut saker och ting eller helt enkelt arbeta runt det på något sätt.

Vad som kommer vara otillgängligt

Redan i planeringsstadiet kommer du vilja ha bra koll på exakt vad som blir berört i renoveringen. Detta kommer nämligen berätta vad som också kanske bli otillgängligt under tiden arbetet pågår. Är det en längre period innan allt är färdigt kanske du inte har full tillgång till en eller flera viktiga delar av ditt hem. Då måste du ju lösa hur du arbetar runt detta, både under renoveringen och allmänt på din fritid.