Ta ner stora träd med sektionsfällning

 

Riktigt stora träd är svåra att fälla själv och kan dessutom vara farligt. Att ta ner stora träd måste man göra på rätt sätt ur säkerhetssynpunkt så att ingen kommer till skada. Ibland är det nödvändigt att fälla träd som utgör fara för allmänheten.

Anledningar till att man bör ta ner träd

Många planterar träd nära fasaden vilket vanligtvis inte är något problem när de är små. När trädet blir större kan en yvig trädkrona orsaka fuktskador där solen inte kommer åt. Ett stort rotsystem som tar sig in i ledningar eller avlopp kan skapa problem. Träd som riskerar att falla själva vid kraftig blåst utgör en stor fara för allmänheten.

Kan jag fälla trädet själv?

Du kan fälla träd själv på din egen tomt men du bör veta hur det går till innan du gör det på egen hand. Det är till exempel viktigt att skära rätt för att styra trädet så det faller åt det håll du vill. Att fälla träd på någon annans tomt är ett brott och markägaren kan begära skadestånd från dig. Om det gäller ett träd på kommunens mark kan du göra en ansökan hos dem om att få det fällt.