Sätta upp solceller på huset

 

Solceller har ganska länge varit ett intresseområde för många miljö- och energimedvetna husägare. Medan teknologin har funnits tillgänglig många år har det inte riktigt kommit att bli ett allmänt bruk ännu. Här tittar vi lite mer på vad solceller kan göra för ett hus och vad man ska tänka på angående dem.Solceller är dock inte bara domänen för villor. Det finns även projekt som visat på fördelaktiga resultat för flerbostadshus. Kontinuerligt forskning och utveckling betyder att detta kommer att förbättras ytterligare i framtiden, men det har även fördelar just nu.Till att börja med kan man säga att det genomsnittliga villataket är stort nog att kunna sätta upp tillräckligt med solceller för att producera en betydelsefull mängd av hushållets årsförbrukning av el. Ett vanligt system kräver en yta på mellan 30-40 kvadratmeter. Man brukar säga att man får omkring en kilowatt per 6-7 kvadratmeter.Priset för ett vanligt system kan sägas ligga på omkring 100 000 kronor före eventuella stöd. Räknar man i grova drag sen på hur mycket man tjänar på energin som solcellerna kan producera är det inte orimligt att säga att en solcellsanläggning kan ha betalat tillbaka sig själv efter 13-15 år. Och därefter går man ju då med ”vinst” varje år av solcellernas livslängd.Och på tal om livslängden brukar man ofta räkna på en livslängd på omkring 30 år idag. Eventuellt underhåll av solceller under dessa 30 år kan vara växelriktaren, vilket är den elektronik som gör om likströmmen till växelström. Teknologin är dock tillräckligt ny i förhållande till livslängden att man inte har exakt statistik för den övre gränsen för solcellers livslängd.För att ta reda på om solceller är ett bra alternativ för ens hus måste man först och främst titta på hur mycket och hur länge taket ligger i skugga. Eventuella träd eller byggnader kan skymma solljuset och minska effekten av solcellerna.