Att tänka på vid takarbeten

 

Att arbeta på höga höjder inner vissa risker och det gäller att man säkerställer att inget händer. Med skyddsutrustning för höga höjder så minimerar man riskerna för olyckor. Det finns mycket att tänka på vid takarbeten och arbeten på ovanligt höga höjder.Säkerheten först är något som alla ska tänka på och det finns en branschstandard för taksäkerhet som ska följas. Det är olika begrepp som både gäller arbetsmetoder men också vilken utrustning och anordningar som används när man arbetar på tak och en viss höjd. Det är viktigt att företagen använder sig av det som krävs för att säkert kunna arbeta på hög höjd. Det gäller att inte tumma på reglerna utan se till att taken är utrustade för att säkert kunna arbeta på dessa. Som arbetare så gäller det att vara utbildad i höghöjdsarbete och använda sig av den säkerhetsutrustning som krävs.På tak så ska det finnas skyddsanordningar som följer Boverkets byggregler. Som företag och arbetsgivare så ska man förhålla sig till Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter om arbete på hög höjd. Om inte detta finns så ska det innan arbetet sätts igång monteras de anordningar som krävs. Fallrisker ska minimeras och det gäller att både företag och de som arbetar med detta är medvetna om detta. På Arbetsmiljöverket så finns det information som kan skrivas ut och delas bland de som ska arbeta på tak och höjder över två meter. Det gäller att förebygga riskerna för att olyckor händer när man är långt ovan mark.