Anlita experter vid rivning av asbest och eternittak

 

Det är farligt att hantera asbest. Du får dock som privatperson hantera det, men med alla risker som finns, så bör du alltid anlita experter. Det finns nämligen massvis med regler gällande rivning av asbest och eternittak. För någon som inte är insatt, är det lätt att något går fel. Det kan då det kan bli olagligt och farligt.

Följ reglerna

Att det finns så pass strikta regler gällande asbest beror på att det är ett farligt ämne som kan framkalla cancer. Ofta är det folk som jobbar inom branschen som riskerar att bli utsatta. Det beror på att bearbetning av materialet skapar massvis av byggdamm som är lätt att andas in och då få ämnet i lungorna.

Asbest är numera förbjudet men du kan stöta på det i äldre hus där det använts som till exempel rörisolering. Om det visar sig att ditt hus har asbest, behöver du få flera olika tillstånd för att hantera det. Du behöver även utbildning för hur du hanterar materialet. För både din och andras skull, är det bäst att du anlitar experter vid rivning av asbest och eternittak. Läs mer här för att komma till en firma som kan hantera asbest.