Bra att veta om att bo i en bostadsrätt

 

En mängd Svenskar landet över bor idag i bostadsrätter. Och varje år är det många som flyttar in i en bostadsrätt för första gången. Om du själv går i tankarna på att köpa en bostadsrätt har vi samlat några saker du kan ha nytta av att veta.

Ägandet av bostadsrätt

Fastigheten som inkluderar din lägenhet ägs tekniskt sett av bostadsrättsföreningen. Du har i din tur en andel i föreningen och äger därmed dispositionsrätten till din lägenhet. Denna ägandeform är således inte riktigt som att äga en villa.

Fördelning av ansvar

Ansvaret över lägenheten faller huvudsakligen på bostadsrättshavaren. Men det finns ofta ett flertal undantag. Exempelvis ansvarar föreningen över saker som uppvärmning och ventilation. De delar av din lägenhet som faller under dessa områden är därför föreningens ansvar att underhålla och byta ut om de skulle fixas på något sätt. Fördelningen av ansvaret är något som ska tydliggöras i föreningens stadgar.

Renoveringar i bostadsrätt

Den part som ansvarar över en viss del har också ofta både rätten och ansvaret att renovera den.om det skulle behövas. Detta betyder exempelvis att om föreningen beslutar att fastigheten behöver ett stambyte kan inte bostadsrättshavarna neka tillgång till lägenheten för renovering. Om dock bostadsrättshavaren vill göra mer omfattande renoveringar kan de behöva få tillstånd från styrelsen först. Men så länge det inte infattar ingrepp på delar som föreningar ansvarar över brukar det sällan vara ett problem att få projektet godkänt.

Angående månadsavgiften

Varje månad betalar bostadsrättshavarna en avgift till föreningen för att bo i sin lägenhet. Denna avgift ska täcka drift och underhåll av fastigheten. Det är föreningen som i slutändan beslutar om avgiften. Vilket betyder att en sämre skött förening kan få för sig att utan vidare höja avgiften för att täcka växande kostnader. Att granska själva föreningen kan således vara mycket klokt innan du köper in dig i den.